İnovasyon Nedir? Ne Değildir?

Sözlük tanımına bakıldığından İnovasyon kelimesi için “yenileştirmek”, “değiştirmek” ve süreçlerin daha verimli hale getirilerek yeni ürünler ortaya koymak, var olan ürünlerin pazarlaması için yeni yollar yaratmak şeklinde olduğu söylenebilir.

Bir işletme açısından bakıldığında dinamik ürünlerin ortaya konulması, yeni fikirler üreterek bunun uygulamaya geçilmesi ve aktif şekilde devam eden hizmetin geliştirilmesi olarak düşünülebilir. Yapılan bu yenilikçilik adımları ile işletme bulunduğu konumdan çok daha iyi bir konuma gelebilir, rakip firmalarını alt ederek kendi alanında başarı sürecini hızlandırır. Pazara adapte olarak o pazardan alacağınız pazar payının artmasını sağlayabilir.

İnovaktif olmak her zaman bir şeyleri icat etmek demek değildir. İnovasyon ile yapılan işin modeli değiştirilir, müşteri deneyimi göz önüne alınarak daha kullanışlı hizmet ve ürünlerin sunulmasına olanak tanınmış olur. Bu da etrafta gelişmekte olan durumlara adapte olunarak çözüm odaklı bir yapı sunulmasını sağlar. Ketçap şişesindeki inovasyon bu anlamda atılan ve incelenmesi gereken en önemli adımlardan biridir. Bir inovasyonun başarılı olabilmesi için sizin işletme stratejinize ve planladığınız süreçle bir bütün olması adeta işletme ile bütünleşerek bir parçası olması gerekmektedir.

İnovasyonla İlgili Fikirler

İnovasyon Nedir? Ne Değildir? (İnovasyonla ilgili Fikirler)

1. Bulunduğunuz piyasa ortamını detaylı bir şekilde araştırın, rakiplerinizin kimler olduğunu çok iyi şekilde öğrenin, onları tanıyın, müşteri talep ve ihtiyaçlarını her zaman ama her zaman göz önünde bulundurun. Sizlere sunulan veya çeşitli ortamlarda karşılaştığınız yeni fikirlere kapalı olmayın, olası değişimlere karşı çıkıp tepki vermek yerine uyum sağlayın.

2. Stratejik etkileşimli ve içindeki anahtar iş sürecinin inovasyon olduğu bir iş planı geliştirmelisiniz. Yani bu planda inovasyon kilit noktada olmalı ve ve doğru bir strateji ile ilerlenmelidir.

3. İşletmenizi daha iyi bir noktaya ulaştırmak için tüm çalışanlarınızın inovaktif düşünme becerilerini geliştirmesi için çaba sarfetmelisiniz. Gerekiyorsa bu alanda eğitimler aldırmalı ve çeşitli yetkilendirmeler vererek başarı hazzını tatmalarını sağlayabilirsiniz. Bu hem o yetkiyi alan kişilerde liderlik özelliklerinin gelişmesini sağlayacak hem de daha motive olmuş bireylerle inovasyon sürecinin daha ileri noktalara taşınması sağlanacaktır.

4. İş yerinizde çalışmakta olan personelle ve ürün veya hizmet pazarladığınız müşterilerle ortaya konulan hizmet veya satılan ürünle ilgili konuşmalı, çeşitli yöntemler temaslar kurmalı ve buradan çıkarılacak sonuçlarla fikirler üretilmelidir.

5. Alanında uzman kişilerden tavsiyeler almak için çekimser davranmamalısınız. Eğer inovasyon konusunda yeterli bilgi donanımına sahip olmadığınızı düşünüyor, çeşitli noktalarda tıkanıyorsanız bu alanda uzman olan danışmanlardan fikir almalı ve o fikirler doğrultusunda gerekli yardımlar, teşvikler dahilinde doğru adımları atmaya başlamalısınız.

İnovasyon kelimesi için Türkçe’de tam karşılık olmasa da Yenilikçilik kelimesi kullanılabilir. Bu kavramın önemi gün geçtikçe artmaktadır. Girişimcilik konusunda bir şeyler öğrenmeyi hedefleyen kişilerin atlamaması gereken konu kesinlikle inovasyondur. Bu yüzden içeriğin devamında iş konusunda başarılı olmuş kişilerin inavosyon hakkındaki düşünceleri detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

İnovasyon Danışmanlığı Yapan Nick Skillicorn

İnovasyon Nedir? Ne Değildir? (Nick Skillicorn)

İnovasyon sizce Nedir? Nasıl Tanımlarsınız?

Nick Skillicorn İnovasyonun tanımını herhangi bir fikre gelişmesi yönünde bir şey ilave ederek ortada bulunan sorunları çözmek şeklinde yapmaktadır.

Şirketlerin veya girişimcilerin bu kavramı yanlış anlaması ile ilgili olarak da şirketlerin çoğunun değer kavramını sürekli dile getirdiğini ama iş icaate gelince bununla ilgili herhangi bir değer ortaya koyulamadığını ifade etmektedir. Ortaya çıkan fikirlerin genelde hızlı ve kolay yapılabilir şeyler olduğu ancak işin tuhaf tarafı bunun yapılması aşamasına bir türlü geçilemediğinden bahsetmektedir. Bir şirketin inovasyona dair eylemleri gerçekleştirebilmesi için elbette buna belli miktar bütçe ve emek ayırması gerekir. Yine benzer şekilde inovasyonla ilgili araştırmalar müşteri deneyimi ile bir sonuca bağlanabilir. Şirket içerisinde müşteri temasına geçmeden neyin nasıl yapılacağının kestirilmesi pek de mümkün değildir.

İnovasyonun doğru bir şekilde anlaşılması ve adeta empati yaparak olaya yaklaşılması gerekmektedir. Kendinizi müşteri yerine koyun ve ben olsam bu üründen, hizmetten ne beklerdim sorusuna yanıt bulmaya çalışın.

ABD Oral Roberts University’de İşletme Profesörü olan David Burkus

İnovasyon Nedir? Nasıl Tanımlarsınız?

Ürün veya hizmet için müşteri de hesaba katılarak ortaya çıkan farklı ve yeni fikirlerin hayata geçirilmesi olarak tanımlanabilir. İşletmelerde yaratıcılık ve bunun devamında rakiplerin yaptıklarından farklı fikirlerin tespit edilmesi inovasyonun ana kaynağıdır. Ancak tek başına icraate dönüşmemiş olan fikirler hiçbir işe yaramaz. Yani sadece fikirle inovaston olmaz.

Neden girişimciler ya da şirketler bu kavramı yanlış anlamaktadır?

Şirketlerin asıl hedefi büyük oranda müşteriye odaklanmak olmalıyken bunun yerine teknoloji ve ürün odaklı bir anlayış sergilenir. İnovasyon bu bağlamda teknoloji ve ürünle sıkıştırılacak kadar dar bir şey değildir. Hem ürün hem de teknoloji inovasyon sayesinde gelişir. Lider olan kişiler yenilikçi ürünlerden ziyade üretim sistemi geliştirerek bu sürece katkıda bulunurlar.

İnovasyonu doğru anlamak için ne yapmak gerekir?

Şirket içinde diyalog ortamını tesis etmek, yeni fikirlere açık olmak ve bu fikirleri test etmek inovasyon için olmazsa olmazdır. “Pazartesiye kadar yeni fikirler istiyorum.” gibi bir yaklaşımla inovasyon yapılamaz.

3. Stephen Shapiro, inovasyon savunucusu ve yazar.

Sizce inovasyon nedir?

İnovasyon en basit tanımıyla zamana ayak uydurmaktır. Bugün zaman çok hızlı akıyor. 30 sene önce bir şirketi başarılı kılacak şeyler, bugün o şirketin iflas etmesine neden olabilir. Bu bağlamda zamana ayak uydurmak, esnek olmak ve uyum sağlayabilmek inovasyonun temel unsurlarıdır.

Pek çok şirketin ve girişimcinin bu kavramı yanlış anlamasının nedeni nedir?

Şirketlerin yaptığı en büyük hata, başkalarından fikir devşirmeye çalışmalarıdır. Başkalarının fikirlerine önem vermek önemlidir elbette, ancak bu durum gereksiz iş yükü getirir ve süreci hantallaştırır. Bir şirket içindeki her personelin, işleri ilerletme konusunda bir fikri vardır. Bu fikirlerin verimli şekilde işlenmemesi inovasyon sürecini çok yavaşlatır.

İnovasyonu doğru anlamak için ne yapmak gerekir?

Öncelikle fikre ya da çözüme değil, soruna odaklanmak gerekir. Soru ve sorunları belli bir çerçeve içine almak yenilikçiliğin temel direğidir. Örneğin bisiklet güvenliğini savunan kişiler, kask giymenin zorunlu olmasını istiyorlar. Burada amaç güvenliği artırmaktır. Buna karşın yapılan çalışmalar trafikte bisiklet sayısı arttıkça kaza riskinin azaldığı yönünde. Kaskın zorunlu olması ise sokaklardaki bisikletli sayısını azaltacaktır. Yani durum tam bir kısır döngüye girebilir böyle olduğunda. İnovasyon, böyle bir kısır döngünün ortadan kalkmasını sağlar.

4. Pete Foley, inovasyon danışmanı.

Sizce inovasyon nedir?

İnovasyon şahane bir fikrin şahane bir şekilde uygulamaya konmasıdır. İnovasyon ilk fikrin büyüsünü üstünde taşır. Yani şunu demek istiyorum: Yenilikçi fikirler büyük ya da küçük olabilirler, ancak paradigmayı yerle bir eden bir yenilik, kendine ait bir segment yaratır. Mevcut piyasa koşullarını demode hale getirir.

Pek çok şirketin ve girişimcinin bu kavramı yanlış anlamasının nedeni nedir?

Dünyayı bir günde değiştirme fikrini bir kenara bırakmalıyız. Yani yenilikçi fikirler büyük ya da küçük olabilir. Ancak akla gelen her fikre “Bu sefer yırttık” şeklinde yaklaşırsanız seviyeyi çabuk düşürürsünüz. Pek çok şirketin başarılı olamamasının nedeni de budur. Aklan gelen ilk fikre inovasyon gözüyle bakarsanız vasatlıktan kurtulamazsınız.

İnovasyonu doğru anlamak için ne yapmak gerekir?

Yenilikçilik kültürüne uzun vadeli yatırım yapmak gerekir. Strateji önemlidir, ancak insanların bu stratejileri özümsemesini sağlamak daha sağlıklı sonuçlar verir. Büyük fikirler bulmak zaman, emek ve iletişim gerektirir. Ancak uygun bir iklimde bu unsurlar tesis edilebilir.

5. Gijs van Wulfen, yazar ve konuşmacı.

Sizce inovasyon nedir?

Müşteriler tarafından yeni olarak kabul gören bir hizmet veya ürünü, makul ve uygulanabilir bir biçimde piyasaya sunmaktır.

Pek çok şirketin ve girişimcinin bu kavramı yanlış anlamasının nedeni ne?

Şirketler yenilikçilik konusunda konuşurken nereye odaklanmaları gerektiğini pek bilemiyorlar. Büyük ihtimalle, şirketin üst kademesinden gelen bir talimat üzerine yeni bir ürün ya da hizmet arayışına giriliyor. Yani inovasyon ancak rakip şirket piyasaya yeni bir şeyler sunduğunda akla geliyor.

İnovasyonu doğru anlamak için ne yapmak gerekir?

Mevcut koşulları peşinen kabul etmemek gerekir. İnovasyon yepyeni bir fikir bulmakla başlar. Eğer mevcut durumdan hoşnutsanız yeni bir şey icat edemezsiniz. George Bernard Shaw’ın bir sözü var: “Makul bir insan dünyaya uyum sağlar. Makul olmayan adamsa kendi vizyonunda ısrarcıdır, dünyayı kendine uydurmaya çalışır.” İşte inovasyonun özeti budur. Her şey inatçı olmakla başlar.

6. Kevin McFarthing, inovasyon yönetimi uzmanı.

Sizce inovasyon nedir?

Bir şirkete değer katan yeni ürün veya hizmetlerin üretimidir.

Pek çok şirketin ve girişimcinin bu kavramı yanlış anlamasının nedeni nedir?

Şirketler icat ve inovasyonu birbiriyle karıştırıyorlar. İkisi farklı şeylerdir.

İnovasyonu doğru anlamak için ne yapmak gerekir?

Müşterilerin isteklerine ve taleplerine daha çok kulak vermek lazım.

7. Robert Brands, girişimci ve yazar.

Sizce inovasyon nedir?

İnovasyon, yeni fikir bulmaktan ibaret değildir. İlk fikirden uygulamaya doğru giden uzun bir süreçtir.

İnovasyonu doğru anlamak için ne yapmak gerekir?

Bir şirketin inovasyonu doğru anlaması için sade ve net hedefler koyması gerekir. Örneğin “Her yıl yeni bir ürün piyasaya sunulacak.” bu anlamda makul bir düşüncedir. Ancak fayda/maliyet analizine bu noktada büyük önem vermek gerekir.

8. Paul Hobcraft, inovasyon danışmanı.

Sizce inovasyon nedir?

Bir şirketin insanların hayatına bir yenilik sunmasıdır.

Pek çok şirketin ve girişimcinin bu kavramı yanlış anlamasının nedeni nedir?

Şirketler icat ile inovasyonu aynı şey sanmaktalar genelde. İnovasyonun yeni bir şey üretmek anlamına geldiğini biliyorlar, ancak büyük oranda ortaya bir değer koyma zorunluluğunu gözden kaçırıyorlar.

İnovasyonu doğru anlamak için ne yapmak gerekir?

Şirketin temel felsefesine yenilikçiliği yerleştirmek gerekir. Bu bir günde olacak iş değildir, ancak uzun vadede yenilikçi bir vizyona sahip olmak şirketin dinamiklerini ve geleceğini değiştirebilme özelliğine sahiptir.

9. Mike Shipulski, inovasyon danışmanı.

Sizce inovasyon nedir?

Yeni insanların hayatına yeni faydalar sağlayan ve bunu yaparken de kazanç sağlayan bir yöntemdir.

Pek çok şirketin ve girişimcinin bu kavramı yanlış anlamasının nedeni nedir?

Şirketler genelde inovasyonu sadece yaratıcılıkla ilgili bir şey olarak görürler, ancak üretilen yeni hizmet veya ürünün satılması da gerekir.

İnovasyonu doğru anlamak için ne yapmak gerekir?

Fikir kadar bu fikrin nasıl pazarlanacağına da odaklanmak gerekir.

10. Jeffrey Baumgartner, inovasyon uzmanı ve yazar.

Sizce inovasyon nedir?

Kazancın artırılması, maliyetlerin azaltıması için yaratıcı fikirlerin uygulanmasıdır.

Pek çok şirketin ve girişimcinin bu kavramı yanlış anlamasının nedeni ne?

Fikir toplamayı ve yaratıcılığı, inovasyonla karıştırıyorlar.

İnovasyonu doğru anlamak için ne yapmak gerekir?

Şirketin üst yönetim kademesinde daha çok kadın çalışan olmalıdır. Araştırmalar, kadınların inovasyon konusunda daha başarılı olduklarını gösteriyor .

11. Stefan Lindegaard, inovasyon ve rekabet uzmanı, yazar ve konuşmacı.

Sizce inovasyon nedir?

İnovasyonu tanımlamaya kalkmak, bu kavramı hafife almak olur.

Pek çok şirketin ve girişimcinin bu kavramı yanlış anlamasının nedeni nedir?

İnovasyon hakkında çok fazla konuşmak, inovasyonun temel unsurlarına odaklanmayı engeller.

İnovasyonu doğru anlamak için ne yapmak gerekir?

İnovasyon hakkında konuşmayı bırakmak ve şirketin dijitalleşmesine, şirketin rekabet gücünün artırılmasına odaklanmak gerekir.

12. Jorge Barba, inovasyon danışmanı.

Sizce inovasyon nedir?

Dünyaya yeni bir değer katacak farklı bir şey üretmektir. Eğer insanların hayatını kolaylaştırmıyorsanız inovasyon yapmıyorsunuz demektir.

Pek çok şirketin ve girişimcinin bu kavramı yanlış anlamasının nedeni nedir?

Yeni şey deneyen insanları cezalandırmaktır. Tabiri caizse eski köye yeni adet getireni, köyden kovmaktır. Bir şirkette şu 6 unsur mutlaka bulunmalıdır. Özgürlük, kaynak, farklı ekipler, dayanışma, cesaret ve rekabet. Yani iş hayatında cesur olmak ve yeni şeyler denemekten korkmamak gerekir.

İnovasyonu doğru anlamak için ne yapmak gerekir?

Yenilikçi olma sürecini tıkayan unsurları ortadan kaldırmak gerekir.

13. Michael Graber, inovasyon danışmanı.

Sizce inovasyon nedir?

Yeni bir düşünme biçimi getiren, yaratıcılık barından bir ürün veya hizmet üretmektir.

Pek çok şirketin ve girişimcinin bu kavramı yanlış anlamasının nedeni nedir?

İnovasyon uzun bir süreçtir. Ancak şirketler inovasyonun mühendislik işi olduğunu düşünürler. İnovasyon değer yaratma, yeni bir düşünce biçimi geliştirme yoludur.

İnovasyonu doğru anlamak için ne yapmak gerekir?

Konuyla ilgili farkındalık yaratmak ve şirket içinde inovasyon kültürüne tam destek vermek gerekir.

14. Drew Boyd, inovasyon savunucusu, blog yazarı ve akademisyen.

Sizce inovasyon nedir?

Yeni, yararlı ve şaşırtıcı bir şeydir inovasyon. Bence inovasyon, gördüğünüz zaman “Ben bunu daha önce nasıl düşünemedim?” diye sizi hayrete düşüren bir şeydir.

Pek çok şirketin ve girişimcinin bu kavramı yanlış anlamasının nedeni nedir?

Şirketlerin yaptığı en büyük hata, halihazırdaki inovasyonlarını görmezden gelmektir. Dünyanın en yenilikçi şirketleri bile yenilikçi olmadıklarından yakınır. Bu zihniyet meselesidir. Durumu net bir şekilde görmekle alakalı bir şeydir yani tüm mesele.

İnovasyonu doğru anlamak için ne yapmak gerekir?

İnovasyonu doğru anlamak için eğitim almak gerekir. İnovasyon ile ilgili eğitimler, seminerler, kurslar, workshop’lar düzenlenebilir. Fikir yönetimi, iletişim yöntemleri, liderlik gibi konularda eğitim almak, inovasyonu doğru anlama konusunda çok yardımcı olur.

Sonuç

Yukarıda inovasyon konusunda yetkin isimlerin inovasyon hakkındaki düşünceleri incelediğimiz zaman şöyle bir tablo çıkıyor ortaya.

Bu kişilerin;

%60’ı bir fikri uygulamaya dökme

%40’ı bir engeli ortadan kaldırarak şirkete ve müşterinin hayatına bir değer katma konusuna vurguda bulunuyor.

Bu bağlamda 15 kişinin söylediklerinden şöyle bir inovasyon tanımı yapabiliriz.

İnovasyon Nedir?

İnovasyon ; ortadaki bir zorluğu ya da engeli aşmak için bir fikrin icraate dökülmesi ve bu icraat sonunda şirket ve müşteriler için bir değer üretilmesidir.

İnovasyon Neden Önemlidir?

İnovasyon özellikle iş hayatında büyük önem taşımaktadır. Özellikle zengin ülkelerdeki şirketlere rekabet üstünlüğü ve gelişen pazarlara daha hızlı nüfuz etme yeteneği sağlayarak daha büyük fırsatların kapısını aralar.

İnovasyon Çeşitleri Nelerdir?

Hizmet inovasyonu, ürün inovasyonu, pazarlama inovasyonu, organizasyonel inovasyon gibi çeşitleri bulunmaktadır.

İnovasyon kısaca ne demek?

İnovasyon kısaca, yenilik ve yenilikçilik anlamına gelmektedir.

İnovasyonu daha iyi anlamak için daha önce paylaştığımız inovasyon örneklerini incelemenizde fayda var.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

© 2024 KariyerNASIL - WordPress Theme by WPEnjoy